جا بجایی یا انتقال

میانجی سامانه اینترنتی برای جابجایی یا انتقال گروه هایی نظیر دانشجو و سرباز و .... می باشد. یکی از مشکلات اساسی در جابجایی پیدا کردن فرد مورد نظر است که با استفاده سایت و اپلیکیشن میانجی می توانید با افراد که تمایل به جابجایی دارند آشنا شده و تماس برقرار کنید برای اینکار ، کافی است یک درخواست انتقال در سایت و یا اپلیکیشن میانجی ثبت کنید تا فرد مورد نظر را پیدا کنید. در زیر تعدادی از ویژگی های سایت و اپلیکیشن میانجی را می بینید.

دانشجو

جستجو و ثبت آگهی دانشجو

سرباز

جستجو و ثبت آگهی سرباز

مطالب و اخبار

آخرین اخبار و مطالب مرتبط با جابجایی